Tuesday, March 18, 2014

Planering för säsongen 2014

Team The Sundance Kid planerar just nu för säsongen 2014. Givet att den juniora delen av besättningen inte har tillräcklig rutin än så kommer fokus för 2014 vara shorthanded segling. Nytt för året är även att teamet planerar att rekrytera en Media Crew Member för att förbättra våra mediala förutsättningar. Mer info kommer löpande.

No comments:

Post a Comment