Saturday, August 22, 2009

Bartömning i Sandhamn


Spinnaker hela vägen och just förtöjda.

No comments:

Post a Comment