Saturday, December 3, 2011

Larsen 28


Lite tillbakablick till i somras, grabbracet från Norrpada till Sandhamn. Om ni vill se mer om ledarbåten, gå in på Larsen 28

No comments:

Post a Comment